top of page

Politica de confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Mesaj pentru dumneavoastră

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal IMPORTANTĂ, prin urmare vom îndrepta eforturile noastre către prelucrarea datelor tale în concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele tale cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care te rugăm să verifici periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

Cine suntem și cum ne puteți contacta

Suntem Tried And Tested Consulting SRL, o companie specializată în securitatea informației, care lucrează cu propria echipă și colaboratori în proiecte proprii și în proiecte customizate livrate clienților. Pentru că suntem deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor personale, vă încurajăm să contactați Responsabilul Tried And Tested cu protecția datelor la adresa de e-mail triedandtestedconsulting@gmail.com sau prin poștă sau curier la adresa Str. Dumbrava Nouă, nr. 33, bloc P3, ap. 97, București, sector 5 – cu mențiunea: în atenția Responsabilului Tried And Tested cu protecția datelor.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

În mod obișnuit, colectăm datele tale cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Informații furnizate: datele pe care le transmiteți prin intermediul formularelor disponibile pe acest website (abonare la newsletter și pagina de Contact), prin utilizarea aplicațiilor de comunicare la distanță și a rețelelor sociale, prin intermediul mesajelor e-mail transmise către noi sau în urma apelurilor telefonice.

Cu titlul de exemplu, primim informații de la dumneavoastră astfel: când solicitați mai multe inforamții (email, telefon, Whatsapp, Telegram, în calitate de client sau colaborator. În aceste situații ne transmiteți: numele și prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon pentru a vă putea informa despre oportunitățile din zona ta de interes sau a companiei pe care o reprezentați.

Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri a furnizorului www.wix.com. Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 16 ani.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

Vom utiliza datele tale cu caracter personal în următoarele scopuri:

Pentru a beneficia de informare despre servicii, proiecte și evenimente.

Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

a) Asigurarea serviciilor de suport.

b) Oferirea de răspunsuri la întrebările tale cu privire la serviciile de interes pentru dumneavoastră.

Prelucrarea datelor tale pentru aceste scopuri este, în cele mai multe cazuri, necesară pentru încheierea și executarea unui contract între dumneavoastră sau organizația pe care o reprezentați și Tried And Tested. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

Pentru îmbunătățirea serviciilor și relevanței resurselor primite de la noi

Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență online, atât pentru informare, cât și pentru a vâ răspunde la solicitări. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dumneavoastră de utilizator, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață. Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități relevante pentru interesele tale legate de noi, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale să nu fie afectate.

Pentru marketing

Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oportunități pentru resursele care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail, SMS, telefonic) conținând informații generale și tematice, informații cu privire la resurse similare sau complementare cu cele pe care le-ați accesat, informații referitoare la noutățile Tried And Tested, precum și alte comunicări comerciale cum ar fi proiecte sau campanii, sondaje de opinie. Pentru a vă pune la dispoziție informații de interes pentru dumneavoastră, putem folosi anumite date cu privire la comportamentul dumneavoastră în calitate de client sau colaborator. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților tale și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra ta și nu te afectează similar într-o măsură semnificativă. În cele mai multe cazuri, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dumneavoastră prealabil.

Vă puteți răzgândi și puteți retrage consimțământul în orice moment, prin:

a) Accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi;

b) Contactarea Tried And Tested folosind detaliile de contact descrise mai sus.

Ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de promovare, urmând să dăm curs cererii dumneavoastră în maxim 48 de ore de la solicitare.​

Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea. Acestea pot include:

a) Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei www.triedandtested.eu față de atacuri cibernetice:

b) Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;

c) Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea proiectului, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile tale fundamentale. De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislația aplicabilă în această materie.

 

Cât timp și unde păstrăm datele tale cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal pe perioada a 36 de luni. Puțeți să ne solictați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în conformitate cu cerinţele legale, cu reglementările interne ale Tried And Tested și a celor mai bune practici din acest domeniu.

 

Cui transmitem datele tale cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dumneavoastră următoarelor categorii de destinatari:

– furnizorilor de servicii de curierat;

– furnizorilor de servicii de plată/bancare;

– furnizorilor de servicii de cercetare de piață;

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

În măsura permisă de legislaţia privind protecţia datelor, pentru a ne îndeplini obligaţiile contractuale și legale, putem transmite datele dumneavoastră personale unor autorităţi naţionale etc. Vom indica în mod clar fiecare destinatar de date, dacă acesta este cunoscut, în momentul iniţierii prelucrării.

Protejăm securitatea datelor tale cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor tehnice prin folosirea platformei www.wix.com pentru realizarea website-ului.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele tale cu caracter personal, vă atragem atenția că transmiterea informațiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute și utilizate de către terțe părți neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Drepturile tale

Regulamentul general privind protecția datelor recunoaște o serie de drepturi în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dumneavoastră, corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a face o plângere autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră și dreptul la portabilitatea datelor.

Mai multe informații despre fiecare dintre aceste drepturi pot fi obținute prin consultarea informațiilor prezentate mai jos.

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Vă rugăm să rețneți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

Identitate

Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, vă rugăm să ne transmiteți cererile dumneavoastră cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail pe care ați transmis-o către noi. În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informații suplimentare care au ca scop confirmarea identității dumneavoastră.

Onorarii

Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dumneavoastră de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă. Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea.

Durata de răspuns

Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum 48 de ore calculate în termenul zilelor lucrătoare, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum o lună calendaristică. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de 48 de ore. E posibil să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede și să scurtăm timpul de răspuns la solicitarea dumneavoastră.​

Drepturile terțelor părți

Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

Drepturi vizate:

Accesul

Puteți să ne cereți: 

 • să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;

 • să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;

 • să vă oferim alte informații despre datele tale cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dumneavoastră, în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

Rectificarea

Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele tale cu caracter personal inexacte sau incomplete.

Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Ștergerea datelor

Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau

 • v-ai retras consimțământul (în cazul prelucrării datelor se baza pe consimțământ); sau

 • dați curs unui drept legal de a vă opune; sau

 • acestea au fost prelucrate ilegal; sau

 • ne revine o obligație legală în acest sens.

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dumneavoastră de ștergere a datelor tale cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor tale cu caracter personal este necesară:

 • pentru respectarea unei obligații legale; sau

 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dumneavoastră de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare.

Restricționarea prelucrării datelor

Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acuratețea lor este contestată, pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau

 • prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau

 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau

 • v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.

Putem continua să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

 • avem consimțământul dumneavoastră; sau

 • pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau

 • pentru a proteja drepturile Tried And Tested sau ale altei persoane fizice sau juridice.

Portabilitatea datelor

Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:

 • prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dumneavoastră și

 • prelucrarea se face prin mijloace automate.

Opoziția

Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează față de acest interes.

De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dumneavoastră în scop de promovare directă, fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

Plângeri

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

 

VĂ INVITĂM SĂ NE COMUNICAȚI CERINȚELE DUMNEAVOASTRĂ

Fără a vă afecta dreptul dumneavoastră de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă. Astfel că dorim să vă reamintim faptul că puteți contacta în orice moment Responsabilul Tried And Tested cu protecția datelor prin transmiterea solicitării dumneavoastră la contactele de mai jos.

CONTACT PENTRU CHESTIUNI LEGATE DE CONFIDENȚIALITATEA DATELOR TALE:

Prin e-mail la adresa: triedandtestedconsulting@gmail.com sau

Prin poștă sau curier la adresa: Str. Dumbrava Nouă, nr. 33, bloc P3, ap. 97, București, sector 5 – cu mențiunea: în atenția Responsabilului Tried And Tested cu protecția datelor.

bottom of page