top of page

Serviciile noastre

Vulnerabilități ale companiilor mari

 • Evaluarea și reducerea riscului de securitate a business-ului (compromiterea datelor, informațiilor și documentelor în format fizic și digital, afectarea reputației și imaginii în piață)  

 • Crearea unui  plan de securitate specific tipului și dimensiunii organizației, industriei și zonei geografice (inclusiv zone de război și diferite culturi organizaționale și locale)

 • Implementarea măsurilor de securitate (toate normele și tipurile de analiză conform legislației naționale, NATO și UE, Regulamentului GDPR, identificarea și implementarea măsurilor de reducere a riscului)

Business Meeting

Certificarea

ISO 27001

 • Identificarea nevoii măsurilor, politicilor și procedurilor de securitate a informației conform prevederilor ISO 27001 și evaluarea riscului de securitate (implementarea defectuoasă,  nerespectarea normelor de către  angajați și lipsa instruirii acestora)

 • Implementarea măsurilor de securitate a datelor și informațiilor, potrivit prevederilor standardului

 • Crearea documentației de securitate cerută de ISO 27001

 • Realizarea unui audit a sistemului de securitate, pentru a verifica încadrarea în prevederile ISO 27001

Image by Hack Capital

Vulnerabilități ale companiilor mici și mijlocii

 • Evaluarea și crearea instrumentelor de verificare și reducere a riscului de securitate a datelor cu caracter confidențial (idei, date cu caracter personal - GDPR, strategii, informații despre produse, date financiare, viitori candidați etc.)

 • Evitarea amenzilor pentru neconformitate cu legislația în domeniul datelor cu caracter personal  (compromiterea datelor, informațiilor și documentelor în format fizic și digital)  

 • Crearea și implementarea unui  plan de protecție a datelor și a procedurilor interne, inclusiv training pentru angajați pentru conștientizarea riscurilor și respectarea măsurilor de protecție  

Business Meeting

Licitații și contracte clasificate

 • Întocmirea documentației de securitate, supervizarea implementării măsurilor necesare, reprezentarea în relația cu autoritățile (ORNISS și SRI) și realizarea tuturor pașilor pentru depunerea documentației 

 • Evaluarea și adaptarea  sistemului de protecție a datelor și informațiilor la prevederile legislației privind protecția informațiilor clasificate (naționale, NATO, UE) cu scopul participării la licitații clasificate

Image by airfocus
bottom of page